THE COLOUR INSIGHT

Once you've seen it, you can't unsee it

Sci\ART innefattar tolv paletter. Det betyder att du får mycket specifika färgrekommendationer. Var och en av de tolv färgpaletterna har sitt anslag, sin egna harmoni som bygger på en specifik kombination av färgkvaliteter: temperatur, kulörthet och valör.

Vinterpaletterna har en skarp kontrast mellan ljus och mörker och färgera är på den kalla sidan samt kulörta och intensiva. Sommarpaletterna å andra sidan delar den kalla temperaturen med vintern, men har mycket lägre kontraster och mjukare framtoning. Höst och vår å andra sidan är de varma årstiderna. Men hösten är rik och djup är våren lätt och klar. 


Varje årstid har en renodlat varm respektive kall palett. Paletterna mellan dessa är neutrala, vilket betyder att de varken är helt kalla eller helt varma. Dessa har olika egenskaper som utmärker dem: mörk, ljus, klar eller mjuk.


De tolv paletterna innefattar alla människor oavsett kön, ålder eller etnicitet. De fångar hela spektrat av färgvariation på ett fascinerande och vackert sätt.


Nyfiken på hur det kan se ut? På THE COLOUR INSIGHT pinterest tavlor finns många exempel. 

TOLV PALETTER

"Att hitta tillbaka till ett yttre uttryck som stämmer överens med vårt inre skapar en total harmoni, inte bara på ytan."


ETT UNIKT SYSTEM

True Colour International är ett unikt Sci\ART-system som utmärker sig på flera sätt.

NEUTRALA PALETTER

Ett vanligt fyrtonssystem bygger på en förenklad uppdelning mellan varma och kalla färger, men de flesta är i själva verket neutrala och uppvisar färgkvaliteer som varken är 100% varma eller 100% kalla. Åtta av paletterna är därför neutrala. 


KONST OCH VETENSKAP MÖTS

Metoden bygger på modern färglära och därför genererar den korrekta, opartiska och replikerbara resultat. Samtidigt har färgens djupare betydelse i relation till individen en självklar plats i analysen. 


NATURLIG FÄRGHARMONI

Skönhet definieras som naturlig färgharmoni vilket innebär att färger med likande egenskaper grupperas tillsammans. Den här principen för harmoni gäller även för hur naturen har komponerat färgerna i ditt hår, dina ögon och din hud. Färganalysen bygger inte på skiftande estetiska preferenser, utan ett mönster för skönhet som vi har lärt oss under tusentals år


VERKLIGHTESTROGET

Även om vi lever i en digital värld har det sina begränsningar. För att få ett korrekt resultat måste analysen utföras i verkligheten. Skärmar är opålitliga när det gäller färgåtergivning och ett foto kan aldrig fånga färgers fulla komplexitet.

SÅ FUNKAR DET

Färganalys hade en storhetstid på 1980-talet, men det är en tradition med lång historia. 

SIMULTANKONTRAST

1855 beskriver den franske kemisten Michel Eugene Chevreul hur en kvinnas hud framträder på olika sätt beroende på vilket tyg hon är draperad i när hon sitter sitter modell för porträtt. Ögat förstärker nämligen spontant kontraster mellan färger vilket gör att en färg uppfattas olika beroende på närliggande färger. Skeptisk? Observera hur ovalen i illustrationen tycks ändra färg beroende på bakgrunden. 


Chevreuls iaktagelse är fortfarande relevant. Simultankontrast är ett vetenskapligt erkänt optiskt fenomen och en grundpelare i Sci\ART. I färganalysen hittar man de färger som ger minimal optisk förvärgning.

SUBJEKTIVT TIMBRE
Subjektivt timbre är ett fenomen som observerades av konstnären, mystikern och Bauhausläraren Johannes Itten på 1920-talet.


När Itten lät sina elever fritt måla färgharmonier fann han att de alla valde färger som reflekterade färgsättningen i deras utseende. Det visar att vi dras till de färger vi ser i spegeln, de är ett med oss. Färgharmoni är ett visuellt uttryck för vilka vi är.


Numera lever vi i ett ständigt bildflöd och vi tappar lätt kontakten med vår naturliga färgkänsla. Att hitta tillbaka till ett yttre uttryck som stämmer överens med vårt inre skapar en total harmoni, inte bara på ytan.


FÄRG I TRE DIMENSIONER

Under 1900-talet växte flera system för personlig färganalys fram, varav de mer namnkunniga var Suzanne Caygill och Carole Jackson. Vad dessa saknade var dock ett vetenskapligt förhållningssätt.


År 2000 grundades Sci\ART av Kathryn Kalisz, Master Munsell Colorist och CEO för Sci\ART Global. Hon applicerade Albert H. Munsell teorier på färganalys och skapade därmed ett system som är logiskt och schematiskt ordnat. 

Munsell-systemet liknar vårt svenska NCS (Natural Colour System), och används ofta internationellt. Färg betecknas av tre kvaliteter: kulör (själva färgen, temperaturen), valör (mörk- eller ljushet), kulörthet (intensitet, klarhet). Alla färger har en kombination av dessa tre egenskaper och det är det som utmärker färgens karaktär. Varje palett i Sci\ART består av färger med liknande färgkvaliteter, precis som varje individ har en färgsammansättning som utmärks av en viss kombination av färgkvaliteter.


IDAG

Kalisz utbildade fem studenter i Sci\ART. En av dessa är Amelia Butler i Australien. När Kalisz hastigt avled 2010 stängdes Sci\ART Global. Butler lanserade True Colour International. Metoden följer Kalisz ursprungliga lära med tillägg av Butlers egna observationer och erfarenheter som analytiker. Idag finns en handfull analytiker utbildade i metoden spridda över världen.