FÄRGANALYS

PÅ RIKTIGT

Det finns många olika system för färganalys. True Colour International-metoden utmärker sig på flera sätt. 

NEUTRALA PALETTER

Ett vanligt fyrtonssystem (vinter/vår/sommar/höst) bygger på en förenklad uppdelning mellan varma och kalla färger. I själva verket är de flesta neutrala och uppvisar färgkvaliteer som varken är 100% varma eller 100% kalla. Åtta av paletterna är därför neutrala. 


KONST OCH VETENSKAP MÖTS

Metoden bygger på modern färglära och därför genererar den korrekta, opartiska och replikerbara resultat. Samtidigt har färgens djupare betydelse i relation till individen en självklar plats i analysen. 


NATURLIG FÄRGHARMONI

Skönhet definieras som naturlig färgharmoni vilket innebär att färger med likande egenskaper grupperas tillsammans. Den här principen för harmoni gäller även för hur naturen har komponerat färgerna i ditt hår, dina ögon och din hud. Färganalysen bygger inte på skiftande estetiska preferenser, utan ett mönster för skönhet som vi har lärt oss under tusentals år


VERKLIGHTESTROGET

Även om vi lever i en digital värld har det sina begränsningar. Om du vill ha ett resultat som du kan lita på så måste analysen utföras i verkligheten. Skärmar är opålitliga när det gäller färgåtergivning och ett foto kan aldrig fånga färgers fulla komplexitet.

Färganalys Stockholm

"Att hitta tillbaka till ett yttre uttryck som stämmer överens med vårt inre skapar en total harmoni, inte bara på ytan."

BAKGRUND

Färganalys hade en storhetstid på 1980-talet, men det är en tradition med lång historia.

SIMULTANKONTRAST

1855 beskriver den franske kemisten Michel Eugene Chevreul hur en kvinnas hud framstår på olika sätt beroende på vilket tyg hon draperas i när hon sitter sitter modell för porträtt. Det beror på att ögat spontant förstärker kontraster mellan färger. En färg uppfattas olika beroende på närliggande färger. Skeptisk? Observera hur ovalen i illustrationen tycks ändra färg beroende på bakgrunden. 


Chevreuls iaktagelse är fortfarande relevant. Simultankontrast är ett vetenskapligt erkänt optiskt fenomen och en grundpelare i Sci\ART. I färganalysen hittar man de färger som ger minimal optisk förvrängning.

Simultankontrast
Färganalys Munsell

SUBJEKTIVT TIMBRE
Subjektivt timbre är ett fenomen som observerades av konstnären, mystikern och Bauhausläraren Johannes Itten på 1920-talet.


När Itten lät sina elever fritt måla färgharmonier fann han att de alla valde färger som reflekterade färgsättningen i deras utseende. Det visar att vi dras till de färger vi ser i spegeln, de är ett med oss. Färgharmoni är ett visuellt uttryck för vilka vi är.


Numera lever vi i ett ständigt bildflöde och vi tappar lätt kontakten med vår naturliga färgkänsla. Att hitta tillbaka till ett yttre uttryck som stämmer överens med vårt inre skapar en total harmoni, inte bara på ytan.


FÄRG I TRE DIMENSIONER

Under 1900-talet växte flera system för personlig färganalys fram, varav de mer namnkunniga var Suzanne Caygill och Carole Jackson. Vad dessa saknade var dock ett vetenskapligt förhållningssätt.


År 2000 grundades Sci\ART av Kathryn Kalisz, Master Munsell Colorist och CEO för Sci\ART Global. Hon applicerade Albert H. Munsell teorier på färganalys och skapade därmed ett system som är logiskt och schematiskt ordnat. 

Munsell-systemet liknar svenska NCS (Natural Colour System), och används ofta internationellt. Färg betecknas av tre kvaliteter: kulör (själva färgen, temperaturen), valör (mörk- eller ljushet), kulörthet (intensitet, klarhet). Alla färger har en kombination av dessa tre egenskaper och det är det som utmärker färgens karaktär. Varje palett i Sci\ART består av färger med liknande färgkvaliteter, precis som varje individ har en färgsammansättning som utmärks av en viss kombination av färgkvaliteter.


IDAG

Kalisz utbildade fem studenter i Sci\ART. En av dessa är Amelia Butler i Australien som utvecklade True Colour International, en metod med fokus på naturlig färgharmoni. Idag finns en handfull analytiker utbildade i TCI-metoden spridda över världen.